สบู่กาแฟ.com

เที่ยวฮังการี ทัวร์ฮังการี #1 รีวิวที่พัก ที่เที่ยวฮังการี ดินแดน “ม็อดยอรอสาก”

เที่ยวฮังการี ทัวร์ฮังการี ไปกับ “เที่ยว.net” วันนี้จะพามาดูที่เที่ยวฮังการี แต่ก่อนอื่นขอแนะนำประเทศฮังการี (Hungary) หรือที่เรียกตัวเองว่า ม็อดยอรอสาก(Magyarorszag) ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนกลางไกล้กับสโลวาเกีย, โรมาเนีย, เซอร์เบียร์และออสเตรีย โดยไม่มีส่วนใดติดทะเล ใช้ภาษามอดยอร์เป็นหลักเป็นประเทศที่มีบทบาทด้านการเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญของยุโรป โดยมีเมืองหลวงชื่อเมืองบูดาเปสต์ ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” เพราะภูมิประเทศที่มีแม่น้ำดานูบกั้นแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฟากฝั่ง

การเดินทางไปเที่ยวฮังการี ไม่ยากอย่างที่คิดเพราะมีสายการบินที่บินตรงหลายสาย และจากที่นี่หากเรามี Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าเพราะฮังการีเป็นหนึ่งในภาคีของกลุ่ม ข้อตกลงSchengen นักท่องเที่ยวจึงนิยมวางแผนเดินทางด้วยรถยนต์เช่าหรือรถไฟในระหว่างประเทศกลุ่มนี้ เช่น เที่ยวเยอรมัน – เช็ค – สโลวาเกีย – ฮังการี เป็นต้น (ควรศึกษาข้อมูลก่อนวางแผนเพราะบางประเทศในยุโรปและกลุ่ม EU ไม่ได้อยู่ในกลุ่มภาคี)

เที่ยวฮังการี ทัวร์ฮังการี

ฮังการีเป็นดินแดนแห่งปราสาทและวิหารดังในเทพนิยาย นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวฮังการี ต่างเดินทางมาเพื่อชื่นชมความงามของศิลปะอันเก่าแก่ของเมืองที่ประดับประดาด้วยสถาปัตยกรรมจากศิลปะลูกผสมเยอรมัน – สลาโวนิก และศิลปะแบบโรมาเนสก์ที่มีมนต์ขลังเสริมเสน่ห์ให้กับฮังการียิ่งดูน่าหลงไหล ทั้งในตัวเมืองหลวงและเมืองต่างๆ และสถานที่เที่ยวฮังการีที่จะได้ชมวิถีชีวิตชาวบ้านได้ดีที่สุด เราคงต้องลองเข้าไปใช้บริการห้องอาบน้ำที่มีอยู่ทั่วประเทศจนได้อีกชื่อว่าเมืองแห่งสปามาตั้งแต่โบราณ

เมืองท่องเที่ยวฮิต

กรุงบูดาเปสต์

กรุงบูดาเปสต์ ทัวร์ฮังการ์ เที่ยวฮังการี

กรุงบูดาเปสต์ นครหลวงที่มีแม่น้ำดานูบแยกกั้นกลาง 2 ฟากของเมือง แบ่งเป็นฝั่ง  Buda และฝั่ง Pest สามารถเดินทางได้สะดวกสบายด้วยรถบัส, รถไฟ มีสถานที่น่าสนใจที่ผู้มาเที่ยวฮังการีไม่ควรพลาด ชมความสวยงามของตัวเมือง

ที่กรุงบูดาเปสต์เป็นที่พักหลักของผู้มาเยือนเที่ยวเมืองเก่า Castle Hill ชมสถาปัตยกรรมผสมผสานของอาคาร,อาคารพระราชวังเก่าแก่ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของฮังการีไว้ และอนุสรณ์สถานที่อุทิศให้แก่บุคคลสำคัญของเมือง,เกาะมาร์กาเร็ตกลางแม่น้ำดานูบ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของเมือง และเที่ยว Gellert Hill มองมุม 360 ของเมือง แล้วแช่สระน้ำร้อน นอนสปาที่ดีที่สุดในโลกที่เปิดให้บริการตลอดทั้งปีชมวิถีชีวิตที่ตลาดเมือง Central Market Hall ที่รวบรวมของขาย อาหาร ของที่ระลึก และไปเดินช็อปปิ้งที่ VaciUtcaวาชิอุสสตรีท

เมืองเดเบแซน (Debrecen)

เมืองเดเบแซน เที่ยวฮังการี ทัวร์ฮังการี

เมืองเดเบแซนเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ที่มีความเจริญทัดเทียมเมืองบูดาเปสต์ เป็นแหล่งรวมมหาวิทยาลัย และสนามกีฬาของประเทศ เดินทางไปในถนนปิอาร์ตอุสสตรีท ชมโบสถ์ The Great Reform Church, จตุรัสเปโตรพิ, ศาลาว่าการ และโรงอุปรากรณ์ที่ตกแต่งสวยงาม

เมืองแอแกร (Eger)

เมืองแอแกร Eger เที่ยวฮังการี ทัวร์ฮังการี

เมืองแอแกร (Eger) มีโบสถ์สำคัญๆ หลายแห่งที่ทั้งสวยงามและมีประวัติศาสตร์เป็นสถานที่เก็บกระดูกของบุคคลสำคัญในฮังการีเช่น มหาวิหาร Eger Basilica และEger Castle ปราสาทยุคกลางที่มีกำแพงสูงเหมือนที่เคยเห็นในนิยาย และในเมืองนี้ยังได้ชื่อว่าเมืองแห่งไวน์ ต้องลองไปเที่ยวที่ Vallet of the beautiful woman หุบเขาแห่งสาวงาม เพื่อชิมไวน์รสดีของฮังการี Bull’s Blood of Eger

เมืองวิซิกราด (Visegrad)

เมืองวิซิกราด (Visegrad) เที่ยวฮังการี ทัวร์ฮังการี

ชมวิวทิวทัศน์ที่ดีที่สุดของดานูปเบลน ทางโค้งโอบเมืองของแม่น้ำดานูป, เดินทางไปชมหอคอยโซโลมอนที่เคยแต่ได้ยินชื่อในอดีตกับตาตัวเองที่นี่

เมืองเปชส์ (Pecs)

เมืองเปชส์ (Pecs) เที่ยวฮังการี ทัวร์ฮังการี

เมืองในหุบเขาที่ลดหลั่น มีความสำคัญของฮังการีทางตะวันตกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของสุสานชาวคริสเตียนตอนต้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ที่นี่จึงมีโบสถ์น้อยใหญ่ที่มีสุสานใต้ดินมากมายและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกมีมัสยิดPasha Qasim Mosque ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่ถูกเปลี่ยนเป็นโบสถ์ภายหลัง และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวิถีชีวิตชาวยุโรป European Cultural สัมผัสวิถีชุมชน และลองแช่น้ำร้อนที่ห้องอาบน้ำเก่าแกของชาวเติร์กที่ยังคงใช้งานมาถึงวันนี้

เมืองแอสแตรโกม (Esztergom)

เมืองแอสแตรโกม (Esztergom) เที่ยวฮังการี ทัวร์ฮังการี

ที่นี่มีโบสถ์ที่อยู่ยอดเขาในทิวทัศน์ที่ด้านหน้าเป็นสนามหญ้าตัดกับด้านหลังมีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน เป็นจุดที่ไกล้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสโลวาเกียที่สุดถ้ามองจากโบสถ์นี้ก็จะเห็นได้ชัดเจน

เมืองเซแกชแฟเฮรวาร (Szekesfehervar)

เมืองเซแกชแฟเฮรวาร (Szekesfehervar) เที่ยวฮังการี ทัวร์ฮังการี

เมืองหลวงเก่าที่ติดกับบูดาเปสต์ ถือว่าเป็นเมืองแห่งปราสาทและพระราชวังที่เก่าแก่ รวมถึงมหาวิหาร St.Stephen Cathedral ที่ฝังพระศพของกษัตริย์หลายพระองค์, ปราสาทหลายแห่งที่ยังคงความโรแมนติกและลึกลับไว้ในตัว และโรงอุปรากรณ์ที่ยังใช้งานอยู่และคงสภาพสวยงามเหมาะกับการชื่นชมไม่รู้เบื่อ

เมืองแซนแทนแดร (Szentendre)

เมืองแซนแทนแดร (Szentendre) เที่ยวฮังการี ทัวร์ฮังการี

เมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของบูดาเปสต์ เป็นที่นิยมในการเดินเที่ยวพักผ่อนของคนฮังการี

เมืองโชโพรน (Sopron)

เมืองโชโพรน (Sopron) เที่ยวฮังการี ทัวร์ฮังการี

ชมความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมออสเตรีย – ฮังการี ในเมืองที่มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรีย

เมืองซอดลิเกท (Szodliget)

เมืองซอดลิเกท (Szodliget) เที่ยวฮังการี ทัวร์ฮังการี

เมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งเทพนิยาย ทั้งความสวยงามของต้นไม้สูงสีเขียวสลับส้ม ด้วยบึงน้ำที่ดูอ้างว้างและเยือกเย็นในพงป่าสร้างบรรยากาศลึกลับน่าค้นหาให้กับการเที่ยวฮังการีมากขึ้นกว่าเดิม

เมืองโนกราด (Nograd)

เมืองโนกราด (Nograd) เที่ยวฮังการี ทัวร์ฮังการี

ที่ตั้งของหมู่บ้านฮอลโลเคอ ที่มีชื่อเสียงและกลายเป็นมรดกโลก เพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทหินโบราณHolloko Castle และชมโบสถ์กับบ้านเมืองที่ยังคงมีสถาปัตยกรรมแบบยุคสมัยโกธิคที่อนุรักษ์ไว้อย่างดี

ทะเลสาบบาลาตอน (Balaton Lake)

ทะเลสาบบาลาตอน (Balaton Lake) เที่ยวฮังการี ทัวร์ฮังการี

ทะเลสาบบาลาตอน (Balaton Lake) ทะเลสาบน้ำจืดทางตะวันตกของประเทศฮังการีที่เดียวในฮังการีและที่เดียวในยุโรปตอนกลาง จึงเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยว มีที่พักตากอากาศ สปา ไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากผู้สนับสนุนบล็อก”เที่ยว.net”
เที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง

เที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง

เที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง มารู้จักประเทศนี้ให้มากขึ้นโดย ฮังการี ประเทศเล็กๆ กลางทวีปยุโรปมีเมืองหลวงคือกรุงบูดาเปสต์(Budapest)นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเพื่อชมความงามของสถาปัตยกรรมของป้อมปราสาท, โบสถ์วิหาร, อนุเสาวรีย์ และพิพิภัณฑ์ต่างๆ ที่สวยงามจับใจเหมือนในเทพนิยาย ถูกขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งดานูบ” เพราะภูมิประเทศที่แบ่งออกเป็น 2 ฝั่งด้วยแม่น้ำดานูบ แต่มีข้อดีด้านระบบขนส่งมวลชนที่ครบครัน และค่าครองชีพที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆถึงจะใช้เงินยูโรเหมือนๆกัน ทำให้สามารถเที่ยวฮังการีด้วยตัวเองง่ายๆ

สภาพอากาศของฮังการีค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อย เลือกเดินทางเที่ยวช่วงที่ไม่เป็นรอยต่อระหว่างฤดูกาลเพื่อหลีกเลี่ยงฝน เพราะที่ฮังการีและในยุโรปวันไหนฝนตกก็จะตกกันทั้งวัน คงเที่ยวไม่สนุกเป็นแน่ ช่วงเวลาท่องเที่ยวฮังการีด้วยตัวเองที่เหมาะที่สุดคงจะเป็นช่วงฤดูร้อน เพราะเต็มไปด้วยสีสันและเทศกาลที่จัดขึ้นในเมืองอย่างสนุกสนาน

 • ฤดูใบไม้ผลิในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ยังพอมีหิมะให้เห็นบ้าง สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง และต้องการสัมผัสหิมะ ในช่วงนี้ถือว่าคุ้มค่ากว่าหน้าหนาวเพราะกลางวันยาวขึ้น เดินเที่ยวพอได้แต่ก็ยังต้องสวมเสื้อกันหนาวอยู่บ้าง หลีกเลี่ยงเดินทางช่วงปลายเดือนเมษายน – พฤษภาคม เพราะเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักและยาวนาน
 • ฤดูร้อนในเดือน มิถุนายน – สิงหาคม เป็นช่วงน่าเที่ยวที่สุดในรอบปีของฮังการี อุณหภูมิเฉลี่ย 25-35 องศาเซลเซียส ซึ่งสำหรับคนไทยคงถือว่าอากาศดีไม่ค่อยร้อนนักเมื่อเทียบกับบ้านเรา มีการจัดเทศกาลมากมายภายในเมืองโดยเฉพาะที่บูดาเปสต์ให้นักท่องเที่ยวได้เพลินตาเพลินใจไปกับร้านรวงต่างๆ และเดินทางเที่ยวชมสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งได้อย่างสบายๆ
 • ฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน – พฤศจิกายน เป็นช่วงที่มีฝนตกค่อนข้างบ่อยเรียกว่า 7 วันฝนจะตกสัก 5 วัน สภาพอากาศแปรปรวนท้องฟ้าไม่ค่อยสดใสนักเพราะเวลาฝนตกก็ตกกันทั้งวัน จึงอาจทำให้เที่ยวไม่คุ้มสักเท่าไหร่
 • ฤดูหนาวเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ เป็นช่วงหนาวเย็นที่สุดของปี แม้ในตัวเมืองบูดาเปสต์ก็มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งตั้งแต่ 3 ถึง-15 องศาเซลเซียส ช่วงกลางวันสั้น กลางคืนยาวนาน อากาศค่อนข้างชื้นและหิมะตกหนัก

การเตรียมแพคกระเป๋าเครื่องแต่งกายก็แตกต่างกันไปตามฤดูกาลถ้าไม่ใช่ฤดูร้อนก็เตรีมความอบอุ่นให้ร่างกายให้พร้อม

 • ทัวร์ฮังการีฤดูใบไม้ผลิ : เตรียมเสื้อแขนยาวหรือผ้าคลุมที่อบอุ่นแต่ไม่ถึงกับต้องหนามาก เพราะที่นี่อากาศในฤดูใบไม้ผลิจะหนาว นานๆทีอาจมีหิมะตก หรือพบว่าฝนตกอยู่บ้าง
 • ทัวร์ฮังการีฤดูร้อน : ใส่เสื้อผ้าสบายๆ อากาศที่ฮังการีค่อนข้างอบอุ่นนานกว่าเมืองอื่น ถึงมีแดดแรงแต่ลมก็เย็น เตรียมครีมกันแดดและแว่นกันแดด เพื่อเดินทางเที่ยวได้อย่างสบายๆ
 • ทัวร์ฮังการีฤดูใบไม้ร่วง : เตรียมเสื้อกันฝน หรือโค้ทกันฝน พร้อมรองเท้าหนังที่กันน้ำได้ รวมถึงถุงเท้าหลายๆ คู่ เพราะที่นี่ฝนตกทีก็กินเวลาหลายวันทีเดียว
 • ทัวร์ฮังการีฤดูหนาว : จัดเต็มเสื้อผ้ากันหนาวแบบเต็มยศไว้ได้เลย เพราะที่นี่หนาวได้ถึง -15 องศา

เที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง

Credit Image: hungarytoday.hu

วัฒนธรรมในฮังการี

สังคมชาวฮังกาเรียนเน้นการให้เกียรติแก่ผู้หญิงมาก่อน เช่น เวลาเดินเข้าประตูฝ่ายชายจะต้องเป็นผู้นำ เพื่อแสดงความกล้าหาญแก่ผู้หญิง และเวลาจับมือทักทาย จะให้ผู้หญิงเป็นผู้ยื่นมือทักทายก่อนจับมือกันเสมอ

เมื่อเราเดินทางไปเที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง ถึงเราจะได้พบกับโบสถ์วิหารเรียงรายเต็มเมือง แต่ถือว่าผู้คนที่นี่ไม่เคร่งศาสนาเหมือนประเทศไกล้เคียงนัก คนฮังกาเรียนเน้นการพูดคุยแสดงความคิดเห็นของกันและกัน และโต้แย้งด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดงานเทศกาลก็มักจัดกันที่โบสถ์เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับศาสนาอยู่บ่อยครั้ง

อาหารของฮังการี ค่อนข้างคล้ายคลึงกับอาหารเยอรมัน เมื่อเดินทางไปเที่ยวฮังการีด้วยตัวเองต้องไม่พลาดลองชิมอาหารท้องถิ่น เช่น กูลาช (Gulasch) เป็นอาหารออกแนวเยอรมันคล้ายสตูว์, Toltottkaposzta กะหล่ำปีห่อข้าวรสเปรี้ยว และขนมของฮังการีก็ค่อนข้างชึ้นชื่อโดยเฉพาะStuffed Pancake แพนเค้กสอดไส้ที่มีวางขายทั่วไปในยุโรป แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณเดินเข้าไปทานอาหารในร้าน การให้ทิปกับงานบริการต่างๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรทำ (โดยทั่วไปจะให้ 10% จากค่าบริการ)

ค่าเงินของที่นี่ยังใช้เงินโฟรินต์ (Forint) สำหรับนักท่องเที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง ควรแลกเงินติดตัวไว้เพื่อเป็นค่าอาหารและค่าเดินทาง

ข้อควรระวังที่เราไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง

 1. ถ้าเงินหมดให้เข้าธนาคาร อย่าแลกเงินกับคนที่เสนอแลกข้างถนนเด็ดขาด เป็นไปได้สูงว่าจะถูกโกง
 2. ซื้อตั๋วเดินทางภายในเมืองบูดาเปสต์ครั้งเดียวสามารถใช้ได้ทั้งรถเมล์ รถราง รถไฟใต้ดิน
 3. ปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะใส่เครื่องแบบเสมอ ให้ระวังคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ ถ้ามีปัญหาให้ติดต่อสถานฑูตไทยเป็นหลัก
 4. นักท่องเที่ยวไม่ควรเข้าไปในเขต 8 และเขต 9 รวมถึงเกาะมาการ์เร็ตยามวิกาลโดยเด็ดขาด
 5. การเรียกแท็กซี่ควรให้โรงแรมโทรเรียกให้ ควรระวังการเรียกรถแท็กซี่จากข้างทางอาจจะคิดราคาเกินจริงหรือเกิดเหตุร้ายได้ถ้าไม่ระวัง
 6. ควรระวังการเก็บเงินค่าบริการต่างๆ เกินจริง ก่อนสั่งอาหาร หรือเรียกใช้บริการควรถามราคาก่อนเสมอ
 7. ชาวฮังการีให้ความสำคัญกับเวลา การตรงต่อเวลาเป็นมารยาทหลักในสังคม
 8. การขอบคุณ และขอโทษ คือมารยาทที่กลายเป็นนิสัยของชาวฮังการี
 9. มารยาทการทานอาหาร ชาวฮังกาเรียนจะไม่ชนแก้วเบียร์เลย (เพราะประวัติศาสตร์ในอดีต)
 10. เมื่อได้รับเชิญไปทานอาหาร ควรนำของขวัญติดไม้ติดมือไปแสดงน้ำในให้เจ้าภาพ เช่น ดอกไม้ ไวน์ ช็อกโกแล็ต

เติมเต็มประสบการณ์ด้วยความงามของสถาปัตยกรรมที่มีมนต์ขลังในฮังการี การเดินทางเที่ยวฮังการีด้วยตัวเอง ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแต่ควรศึกษาข้อมูลและเส้นทาง รวมถึงควรมีหมายเลขติดต่อสถานฑูตไทยติดตัวไว้เสมอ

ที่พักแนะนำ

เที่ยวฮังการี Pantip

 • เที่ยวฮังการี Pantip ประเทศหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเทพนิยาย เพราะเต็มไปด้วยปราสาทโบราณ ที่คงความโรแนติกและลึกลับ รวมถึงโบสถ์ที่สวยงามและยังทรงคุณค่าความขลังไว้อย่างดี เมืองศูนย์กลางของการขนส่งยุโรปแห่งนี้มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก สำหรับคนไทยนั้น ก็มีรีวิวจากนักท่องเที่ยวฮังการี ในPantipหลายคนที่ให้ความรู้ รวมถึงรูปภาพสวยๆ หลายกระทู้ ซึ่งจะเหมาะสำหรับท่านที่ได้อ่านข้อมูลเที่ยวฮังการีมาก่อนแล้ว
 • http://pantip.com/topic/32218506 – รีวิว Hungary ตอน : เที่ยว Budapest ชมเมืองเก่าสองริมฝั่งแม่น้ำดานูป : ชมความสวยงานในหลากหลายฤดูกาลที่เจ้าของกระทู้เก็บเกี่ยวมารวบรวมไว้ที่นี่ พาไปเที่ยวในเมืองหลวงบูดาเปสต์เป็นหลัก ข้อดีของกระทู้นี้คือให้ข้อมูลวิธีการเดินทางด้วยรถไฟที่ชัดเจนมาก ว่าต้องใช้รถไฟสายไหน แล้วลงที่สถานีอะไร ให้ข้อมูลของแต่ละสถานที่สำคัญเน้นแหล่งท่องเที่ยวและย่านร้านค้าที่คนในฮังการีชอบเที่ยวกันจริงๆ
 • http://pantip.com/topic/33276426 – ใครๆ ก็ไปยุโรปได้ด้วยตัวเอง : คู่มือและรีวิว การท่องเที่ยว เช็ก ฮังการี ออสเตรีย เยอรมัน ฉบับสมบูรณ์ ตอน เช็ก ฮังการี อันนี้ถือว่าเป็นทุกข้อมูลที่คุณจะต้องรู้ก่อนไปฮังการีโดยละเอียด เจ้าของกระทู้รวบรวมไว้ตั้งแต่วิธีการยื่นขอวีซ่า, การขอวีซ่าแชงเก้น, การเดินทาง, การเตรียมตัว, การหาที่พัก จนไปถึงรีวิวแต่ละสถานที่ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร บรรยากาศและการเดินทางไปแต่ละแห่งต้องทำอย่างไรบ้าง เรียกว่าถ้าเดินทางตามเจ้าของกระทู้นี้คงไม่หลงแน่นอน
 • http://pantip.com/topic/31188779 – Hungary ประเทศนี้มีอะไรมากกว่าจะไปบูดาเปส :รีวิวการใช้ชีวิตและการท่องเที่ยวจากนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวไทยที่ไปอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ที่เมืองเซแกชแฟเฮรวาร์ และได้เที่ยวชมเมืองอย่างจุใจ พบกับภาพถ่ายชุมชนจริง เดินเที่ยวป่า เที่ยวสวนน้ำที่เมือง Pecs ไปส่องมหาวิทยาลัยที่เมือง Szeged เดินชมอนุสรณ์สถาน Hero Square เที่ยวสวนสนุก และยังต่อด้วยผับและวันนับเค้าท์ดาวน์ข้ามปี ให้ความรู้สึกของชุมชนและคนที่น่ารักของฮังการี
 • http://pantip.com/topic/34497163 – อือหือนี่หรือบูดาเปสต์ Budapest, Hungary เดือนมิถุนายน : รีวิวการท่องเที่ยวหนีร้อนไปท่องเที่ยว รีวิวเมืองบูดาเปสต์ในหลายมุมมองของบรรยากาศเมืองสวยๆ เก็บทุกบรรยากาศของสถานที่ๆน่าชม เช่น Chain Bridge, Royal Palace, Trinity Square, Hungarian Parliament Building,Hero Square และความตระการตาของ St.Stephen’s Basilica เป็นกระทู้เน้นภาพถ่ายที่สวยและได้มุมมองแตกต่าง
 • http://pantip.com/topic/30337231 – บทที่ 16 “กรุงบูดาเปสต์” วันที่ 27 ทริปในฝัน 41 วันครึ่งซีกโลก บนล้อเหล็กจากจีนไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ : การเดินทางตามความฝันของ 2 วัยรุ่นที่โด่งดัง ในวันที่มาถึงบูดาเปสต์ เมืองในฝันเมืองหนึ่งของพวกเขา รีวิวการเดินทางด้วยรถไฟจากเมืองเวียนนาสู่เมืองบูดาเปสต์ นอนโฮสเทล ไปดื่มด่ำบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบยามค่ำคืน ไปเยือนหลวงเก่า เที่ยวMatthias Church, ป้อมชาวประมง ชมภาพบ้านเรือนเต็มๆ ความสวยงามของเมืองที่พวกเขาบอกว่า “จะทำให้รูจมูกคุณทึ่งจนลืมหายใจ”
แชร์ประสบการณ์-แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว/ที่พัก/ร้านอาหารเพิ่มเติม
njung